forældrerådet2

Forældrerådet

For at sikre forældreindflydelse i Langelands Naturbørnehave, har vi stiftet et Forældreråd.

Forældrerådet består af et antal medlemmer valgt af forældrene i børnehaven. Hvert år er der forældremøde med valg til forældrerådet. Forældrerådets medlemmer vælges for 1 år af gangen og rådet mødes ca. hver 2. måned.

Forældrerådet har ikke noget indblik i de enkelte familiers forhold og medlemmerne i rådet er omfattet af tavshedspligt.

Forældrerådets formål omhandler:

·         At sikre forældrene indflydelse på børnehavens og vuggestuens dagligdag.

·         At være med til at udvikle børnehaven og vuggestuen.

·         At medvirke til at styrke samarbejdet mellem forældre, personale og institutionsbestyrelse.

·         At foreslå og hjælpe til med forskellige arrangementer og aktiviteter.

Forældrerådets medlemmer vælger ved konstituering en formand, der kan repræsentere forældrerådet i institutionsbestyrelsen.