Forældrebetaling

Priser 2024:

Vuggestuebørn heltid – kr. 3.300,00

Vuggestuebørn deltid – kr. 2.750,00

Børnehavebørn heltid – kr. 2.950,00

Børnehavebørn deltid – kr. 2.425,00

Priserne er inkl. Madordning og bleer!

Prisen er pr. måned i 12 måneder om året. 

 

Ventelister:

Ventelister til både børnehave og vuggestue vil opstå i perioder. Vi administrerer selv både ventelister og optagelse, så derfor er det ret vigtigt, at I kontakter os og bliver skrevet på venteliste, hvis der er en sådan. Vi kontakter jer i god tid før opstartsdato og aftaler nærmere.

Vi orienterer via e-mail løbende forældre om deres placering på ventelisterne. 

 

Tilskud fra kommunen:

Generelt gælder det, at du er berettiget til præcis de samme tilskud hos os, som du kan få i kommunens daginstitutioner. Det er vores mål, at følge det kommunale prisniveau for børnepasning, men at gøre det langt mere attraktivt, at have sine børn hos os.

Alle tilskud – eksempelvis friplads og søskenderabat – kan søges efter de gældende regler i Langeland Kommune. Forældre skal selv henvende sig til kommunen herom.

Om deltidspladser: Forældre, hvor en eller begge er på barsels- eller forældreorlov, har med den nye dagtilbudslov (pr. 1.1.2019) ret til en deltidsplads til ældre søskende, som går i daginstitution. Med en deltidsplads er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen og foregår i et fast aftalt tidsrum mod en reduceret forældrebetaling.

Cvr. nr: 37201898