Ind- og udmeldelse

Indmeldelse: 

Indmeldelse af et eller flere børn sker ved kontakt til os via telefon, email eller Facebook.


Søskenderabat: 

Beregnes og bevilliges af Langelands Kommune. 


Friplads: 

Kan søges efter gældende regler. Forældre skal selv henvende sig til kommunen herom. 


Udmeldelse:

Udmeldelse af et barn sker skriftligt til institutionen. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 2 måneder. Opsigelsesvarslet gælder som udgangspunkt fra det øjeblik, hvor barnet er blevet tildelt en plads. 

Cvr. nr: 37201898