bestyrelse

Bestyrelse

Langelands Naturbørnehave er overordnet ledet af en bestyrelse, der består af medlemmer fra forældregruppen, personalet og børnehavens ledelse. 

Hvert andet år er der forældremøde med valg til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og bestyrelsen holder møder cirka hver 2. måned. 

Bestyrelsen i Langelands Naturbørnehave har ikke noget indblik i de enkelte familiers forhold og medlemmerne i rådet er omfattet af tavshedspligt omkring deres arbejde for institutionen. 

 

Bestyrelsens opgaver omhandler blandt andet:

·        At være med til at udvikle børnehaven og vuggestuen.

      ·        At  have det overordnede ansvar for institutionens økonomi.  

      ·        At medvirke til at styrke samarbejdet mellem forældre, personale og bestyrelse.

      ·        At  organisere og planlægge forskellige arrangementer og aktiviteter i institutionens årshjul. 

   

      Bestyrelsens medlemmer vælger ved konstituering en formand og en næstformand.