IMG_1927

Idegrundlag og ambition

Idegrundlaget for Langelands Naturbørnehave er at tilbyde et virkelig solidt, men alligevel prisbevidst alternativ til øens andre daginstitutioner – kommunale såvel som private. Langelands Naturbørnehave er et alternativ, hvor pædagogisk idræt, leg, bevægelse, udeliv og naturoplevelser indgår som en naturlig og fast integreret del af hverdagen og i børnenes lærings- og dannelsesproces.

Med dette i fokus, mener vi, at vi giver børnene gode vilkår for en sund udvikling både motorisk, emotionelt, sprogligt og socialt.

At være en idræts- og naturinstitution betyder, at vi tilbyder et særligt miljø, der opfordrer til bevægelse, og børnene skal dagligt være i bevægelse. Vi antager en krops-fænomenologisk tilgang til læring, hvilket betyder, at vi har den overbevisning, at vi som mennesker også lærer gennem kroppen og med kroppen.

Vi ønsker at være et attraktivt pædagogisk tilbud, som forældre og medarbejdere søger. Vi vil have et nærværende og engageret personale, der har god kontakt til børnene og gennem en anerkendende tilgang sørger for, at børnene udvikles positivt gennem relationer og erhverver et solidt kendskab til sig selv og omverdenen. Vi vil være en institution, hvor troværdighed, respekt, engagement og fællesskab er væsentlige værdier og sammen vil vi skabe en god hverdag for børnene og bidrage til et godt og sundt børneliv. Vores opgave er at skabe et godt fundament for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi har taget et bevidst valg i forhold til måden, vi organiserer os på. Børnene er ikke konstant inddelt i faste grupper, men der organiseres grupper med fokus på det enkelte barn og gruppen af børn som helhed. Det giver mening i forhold til dagens pædagogiske indhold, og vi sørger for at udnytte ressourcer og kompetencer i personalegruppen bedst muligt. Alle voksne tager derfor hånd om alle børn.

Strukturformen giver os mulighed for at inddele børnene i forskellige aktivitetsgrupper og projekter, så vi kan tage højde for skiftende behov blandt børnene. Det hele skabes ud fra en planlagt hverdag, hvor de voksne ved, hvilke opgaver de har, og hvilken gruppe af børn, de er sammen med.

Vi har bevidst valgt ikke at have en overflod af legetøj og legeredskaber, da vi mener, at samvær, aktiviteter og leg skal være i fokus. Vores filosofi er, at jo mindre legetøj, der er i institutionen, jo bedre bliver både børn og voksne til at udtænke initiativer og bruge deres fantasi.

Langelands Naturbørnehave er HELT uafhængig og derfor er vi heller ikke tilknyttet normer for formelt samarbejde med specifikke skoler eller menneskesyn. Vi arbejder gerne sammen med alle og arbejder med vores egne filosofier, som bakkes op af videnskaben.

Vi sætter målet ultrahøjt, for vi vil gerne skabe verdens bedste børnehave!

Og vi mener det alvorligt!